Legenda
Zagraniczne zamówienia publiczne Zagraniczne zamówienia publiczne
Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i za granicą Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i za granicą
E-biznes E-biznes
Prawo i ochrona konsumenta Prawo i ochrona konsumenta
Procedury celne Procedury celne
Wprowadzanie produktów do obrotu Wprowadzanie produktów do obrotu
Ubezpieczenia eksportowe Ubezpieczenia eksportowe
Znajdź partnera za granicą Znajdź partnera za granicą
Informacje o rynkach zagranicznych Informacje o rynkach zagranicznych
Dofinansowanie UE Dofinansowanie UE
Venture capital Venture capital
Audyt technologiczny Audyt technologiczny
Prawo własności intelektualnej Prawo własności intelektualnej
Instrumenty zwrotne: Pożyczki i kredyty Instrumenty zwrotne: Pożyczki i kredyty
Między przedsiębiorcą i administracją publiczną Między przedsiębiorcą i administracją publiczną
Działalność w Inkubatorach Przedsiębiorczości Działalność w Inkubatorach Przedsiębiorczości
Międzynarodowe pośrednictwo pracy Międzynarodowe pośrednictwo pracy
Dialog społeczny Dialog społeczny
Wyszukane instytucje:
Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne
Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne (MZP) jest projektem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, realizowanym we ws...

Tel. +48 22 432 71 02
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, wchodzi  skład ogólnoeuropejskiej sieci informacyjnej, liczącej blisko 500 P...

Tel. (+48) 22 443 07 80
Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (CPI) to instytucja rządowa, w której znajdziesz bezpłatne informacje o funduszach e...

Tel. (+48) 22 626 06 32
Związek Rzemiosła Polskiego
Związek Rzemiosła Polskiego jest najstarszą i największą ogólnopolską, społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego, działającą od 1933 roku. Od 200...

Tel. 22 50-44-330
Enterprise Europe Network przy PARP
Sieć Enterprise Europe Network pomaga małym firmom maksymalnie wykorzystać możliwości rynku ogólnoeuropejskiego. Dzięki współpracy z miejsc...

Tel. (22) 432 71 02
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) działające w strukturze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. wspiera inwestorów i eksporterów, jak r&...

Tel. + 48 22 566 47 60
Enterprise Europe Network przy IMBiGS
Enterprise Europe Network to sieć informacyjno – doradcza Komisji Europejskiej powstała w 2008 r. z połączenia sieci Euro Info Centre i Innovation Rel...

Tel. + 48 22 847 53 68
Twoja Europa
Niniejsza strona zawiera praktyczne informacje dla unijnych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców chcących prowadzić działalność w innym kraju

Tel. +48 22 693 5045
e-PUNKT
Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców „e-PUNKT” prowadzony jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Do jego ...

Tel. +48 22 432 80 77
Zadania EURES realizowane przez: MPiPS, WUP i PUP
Z dniem 1 maja 2004 r. polskie Publiczne Służby Zatrudnienia tj. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy i 341 Pow...

Tel. 22 529 07 81
Europejskie Centrum Konsumenckie
Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ang. ECC-Net), służących wszechstronną pomocą konsumentom w całej...

Tel. 022 5560118
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE S.A.) jest firmą ubezpieczającą transakcje handlowe polskich prze...

Tel. 22 35 68 424