Legenda
Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i za granicą Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i za granicą
Procedury celne Procedury celne
Prawo własności intelektualnej Prawo własności intelektualnej
Dofinansowanie UE Dofinansowanie UE
Międzynarodowe pośrednictwo pracy Międzynarodowe pośrednictwo pracy
E-biznes E-biznes
Dialog społeczny Dialog społeczny
Działalność w Inkubatorach Przedsiębiorczości Działalność w Inkubatorach Przedsiębiorczości
Instrumenty finansowe: Pożyczki i kredyty Instrumenty finansowe: Pożyczki i kredyty
Ubezpieczenia eksportowe Ubezpieczenia eksportowe
Między przedsiębiorcą i administracją publiczną Między przedsiębiorcą i administracją publiczną
Informacje o rynkach zagranicznych Informacje o rynkach zagranicznych
Prawo i ochrona konsumenta Prawo i ochrona konsumenta
Audyt technologiczny Audyt technologiczny
Znajdź partnera za granicą Znajdź partnera za granicą
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Wprowadzanie produktów do obrotu Wprowadzanie produktów do obrotu
Znajdź partnera technologicznego Znajdź partnera technologicznego
Venture capital Venture capital
Misje i targi kooperacyjne Misje i targi kooperacyjne
Ochrona własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej
Wyszukane instytucje:
La Poste
Francuskie przedsiębiorstwo państwowe świadczące usługi pocztowe.
Électricité de France (EDF)
Przedsiębiorstwo państwowe zajmujące się produkcją i dostarczaniem energii elektrycznej.
Société du Grand Paris (SGP)
SGP jest agencją publiczną nadzorowaną przez Ministerstwo Mieszkalnictwa i Równości Regionalnej, Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i En...
Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP)
Autonomiczny Zarząd Transportu Paryskiego (RATP) jest francuskim przedsiębiorstwem państwowym, obsługującym linie transportu naziemnego i podziemnego.
Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość"
Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość" wspiera mikro, małe i śred...

Tel. (+48) 796 704 730
Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość"
Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość" wspiera mikro, małe i śred...

Tel. (+48) 796 704 730
Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość"
Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość" wspiera mikro, małe i śred...

Tel. (+48) 796 704 730
Regionalna Izba Gospodarcza
Regionalna Izba Gospodarcza jest organizacją typu non-profit, niezależną od władz publicznych oraz apolityczną, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności podmiot...
Tel. +4841 274 04 08
Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach
Głównymi celami Izby są m.in.: ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji pań...

Tel. +4841 344-76-53
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach
Punkt informacji Funduszy Europejskich

Tel. +48 41 343 22 95
Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”
Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” ma siedzibę w Kielcach. Obszarem działania Izby jest Województwo Świętokrzyskie. W jej skład wcho...

Tel. +48 504 240 032
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (RCN-T) to instytucja działająca w celu skupienia działań i inicjatyw lokalnych oraz regionalnych dla rozwoju gos...

Tel. +48 41 343-40-50