Legenda
Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i za granicą Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i za granicą
Procedury celne Procedury celne
Prawo własności intelektualnej Prawo własności intelektualnej
Dofinansowanie UE Dofinansowanie UE
Międzynarodowe pośrednictwo pracy Międzynarodowe pośrednictwo pracy
E-biznes E-biznes
Dialog społeczny Dialog społeczny
Działalność w Inkubatorach Przedsiębiorczości Działalność w Inkubatorach Przedsiębiorczości
Instrumenty finansowe: Pożyczki i kredyty Instrumenty finansowe: Pożyczki i kredyty
Ubezpieczenia eksportowe Ubezpieczenia eksportowe
Między przedsiębiorcą i administracją publiczną Między przedsiębiorcą i administracją publiczną
Informacje o rynkach zagranicznych Informacje o rynkach zagranicznych
Prawo i ochrona konsumenta Prawo i ochrona konsumenta
Audyt technologiczny Audyt technologiczny
Znajdź partnera za granicą Znajdź partnera za granicą
Zagraniczne zamówienia publiczne Zagraniczne zamówienia publiczne
Wprowadzanie produktów do obrotu Wprowadzanie produktów do obrotu
Znajdź partnera technologicznego Znajdź partnera technologicznego
Venture capital Venture capital
Misje i targi kooperacyjne Misje i targi kooperacyjne
Ochrona własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej
Wyszukane instytucje:
Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość"
Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość" wspiera mikro, małe i śred...

Tel. (+48) 796 704 730
Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość"
Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość" wspiera mikro, małe i śred...

Tel. (+48) 796 704 730
Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość"
Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość" wspiera mikro, małe i śred...

Tel. (+48) 796 704 730
Regionalna Izba Gospodarcza
Regionalna Izba Gospodarcza jest organizacją typu non-profit, niezależną od władz publicznych oraz apolityczną, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności podmiot...
Tel. +4841 274 04 08
Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach
Głównymi celami Izby są m.in.: ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji pań...

Tel. +4841 344-76-53
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach
Punkt informacji Funduszy Europejskich

Tel. +48 41 343 22 95
Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”
Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” ma siedzibę w Kielcach. Obszarem działania Izby jest Województwo Świętokrzyskie. W jej skład wcho...

Tel. +48 504 240 032
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (RCN-T) to instytucja działająca w celu skupienia działań i inicjatyw lokalnych oraz regionalnych dla rozwoju gos...

Tel. +48 41 343-40-50
Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy jest spółką utworzoną z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Bankiem ...

Tel. +48 41 242 95 05
Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
Oferta dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym podmiotów nowopowstałych posiadających siedzibę bądź koncent...

Tel. +4841 36 00 280
Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach
Główne zadania Prowadzenie i wspieranie działalności upowszechniającej zasady gospodarki rynkowej. • Organizacja i prowadzenie działalności eduka...
Tel. +48413448080
Świętokrzyskie Centrum Obsługi Inwestora
Naszym Inwestorom oferujemy:   Tworzenie i bieżące aktualizowanie regionalnych ofert inwestycyjnych typu greenfield i brownfield oraz ich u...

Tel. 48 41 365 81 82