Legenda
Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i za granicą Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i za granicą
Procedury celne Procedury celne
Prawo własności intelektualnej Prawo własności intelektualnej
Dofinansowanie UE Dofinansowanie UE
Międzynarodowe pośrednictwo pracy Międzynarodowe pośrednictwo pracy
E-biznes E-biznes
Dialog społeczny Dialog społeczny
Działalność w Inkubatorach Przedsiębiorczości Działalność w Inkubatorach Przedsiębiorczości
Instrumenty finansowe: Pożyczki i kredyty Instrumenty finansowe: Pożyczki i kredyty
Ubezpieczenia eksportowe Ubezpieczenia eksportowe
Między przedsiębiorcą i administracją publiczną Między przedsiębiorcą i administracją publiczną
Informacje o rynkach zagranicznych Informacje o rynkach zagranicznych
Prawo i ochrona konsumenta Prawo i ochrona konsumenta
Audyt technologiczny Audyt technologiczny
Znajdź partnera za granicą Znajdź partnera za granicą
Zagraniczne zamówienia publiczne Zagraniczne zamówienia publiczne
Wprowadzanie produktów do obrotu Wprowadzanie produktów do obrotu
Venture capital Venture capital
Znajdź partnera technologicznego Znajdź partnera technologicznego
Misje i targi kooperacyjne Misje i targi kooperacyjne
Ochrona własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej
Wyszukane instytucje:
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk rozpoczął swoją działalność w styczniu 2013 r. Celem Punktu jest zapewnienie mieszkańcom regionu bezpłatn...

Tel. (32) 461 29 23
Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Śląskiej
Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Śląskiej działa na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 1999 roku przy Politechnice Ślą...

Tel. (32) 237 19 98
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej (CITT POLSL) to jednostka Politechniki Śląskiej, która wyznaje zasadę, że nauka i bizne...

Tel. (48) 400 34 00
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego w skrócie CITTRFUŚ jest organizacją rynkowego wdrażania dorobku nauk...

Tel. (32) 359 21 74
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Jedna z największych organizacji samorządu gospodarczego w Polsce. Od ponad ćwierć wieku doradza firmom i pomaga przedsiębiorcom. W swoich działaniach dąży do budo...

Tel. (32) 351 11 90
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej jest spółką akcyjną o kapitale mieszanym, której akcjonariuszami są: Gmina Bielsko-Biała, jedno...

Tel. (33) 816-91-62
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest uznaną instytucją szkoleniową w regionie, działającą nieprzerwanie od 1947 roku.  Głównym obszarem działal...

Tel. (+48) 41 366 48 61
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości od ponad 20 lat skutecznie przyczynia się do wzmacniania pozycji sektora MŚP m.in. poprzez świadczenie prof...

Tel. (+48) 41 375 14 55
Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
Fundacja pn. „Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach” już od 1992 r. pobudza, napędza i wspiera przedsiębiorczość na terenie woje...

Tel. (+48) 41 274 46 90
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest ws...

Tel. +48 12 664 42 00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie podejmuje szereg inicjatyw, przekraczających kanony powszechnie obowiązujące w&nbs...

Tel. (+48) 12 630-3333
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego powołaną 29 października 2007 roku. ...

Tel. (+48) 12 376 91 00