Institutions found:
Ministry of Finance
The Ministry of Finance (MF) is a governmental administration office servicing the minister competent for the state budget, public finance and financial...

Tel. (+48) 22 694 55 55
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra właściwego do spraw czte...

Tel. (+48) 22 583 86 70
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Główne cele Ministerstwa to: Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi Zwiększenie efektywności inwestycji Zwiększenie umięd...

Tel. (+48) 222 500 130
Ministry of Agriculture and Rural Development
The Ministry oversees the following epects of gevernment's policy: agriculture rural development agricultural markets  
Tel. (+48) 22 623 10 00
Ministry of Health
.

Tel. (+48) 222 500 146
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju odpowiada m.in. za: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, mieszkalnictwo, zarządzanie ...

Tel. (+48) 222 500 130
Polish Agency for Enterprise Development
The Polish Agency for Enterprise Development (PARP) is involved in the implementation of national and international projects financed from the structural...

Tel. (+48) 801 332 202
Minsterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
.

Tel. (+48) 222 500 112
Ministry of Foreign Affairs
The mission of the Ministry of Foreign Affairs is to pursue the interests of the Republic of Poland through European and global cooperation for security,...
Tel. +48 22 523 90 00
La Poste
French public postal service company.
Électricité de France (EDF)
State-owned electricity producer, marketer and distributor.
Société du Grand Paris (SGP)
The SGP is a public agency overseen by the Ministry for Housing and Regional Equality, the Ministry for Ecology, Sustainable Development and Energy and the...